Algemene voorwaarden Praktijk De Kracht van het Kind

 1. Algemeen

Praktijk “De Kracht van het Kind”,gevestigd in Zeist, opgericht door Annechien Davids, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30282651.

Praktijk “De Kracht van het Kind” biedt psychosociale hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun ouders en incidenteel aan volwassenen.

 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met Praktijk “De Kracht van het Kind”, en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

In het kennismakingsgesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

 1. Behandelovereenkomst

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de psychosociale hulpverlening van hun kind.

Daarom wordt de behandelovereenkomst getekend door de gezaghebbende ouder(s) waarmee toestemming wordt gegeven voor de begeleiding van het kind.

De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de begeleiding of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt.

Praktijk “De Kracht van het Kind” kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 1. Uitvoering van de overeenkomst

Praktijk “De Kracht van het Kind” zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een psychosociaal hulpverlener verwacht mag worden.
Wanneer het om de begeleiding van een kind gaat: het kind is de cliënt.
Praktijk “De Kracht van het Kind” werkt in dienst van de belangen van het kind en volgens de Rechten van het Kind. Praktijk “De Kracht van het Kind” werkt met het protocol van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, en is aangesloten bij de Verwijsindex Risicojongeren (VIR).

Het begeleidingstraject start met een gratis kennismakingsgesprek met de ouder(s). In overleg met de ouder(s) wordt bepaald of het kind hierbij aanwezig is.

Als het kind minderjarig is moeten ouders en/of verzorgers aanwezig te zijn bij de behandeling. Wanneer ouders en /of verzorgers ermee instemmen dat de behandeling zonder hun aanwezigheid plaatsvindt, moeten zij hiervoor hun handtekening te zetten, onderaan de behandelovereenkomst.

Een sessie duurt 60 minuten, tenzij anders overeengekomen.

Ouder(s) worden, in overleg met het kind, zowel mondeling als schriftelijk op de hoogte gehouden van het proces. Op verzoek van de ouder(s) kan een observatie of verslaglegging worden gedaan, bijvoorbeeld op school.

In overleg wordt de benodigde tijd ingeschat, geregistreerd en gefactureerd aan de ouder(s), op basis van het tarief. Het traject wordt beëindigd in overleg met het kind, de ouder(s) en Praktijk “De Kracht van het Kind”.

 1. Investering en betalingsvoorwaarden

De actuele tarieven van Praktijk “De Kracht van het Kind” staan vermeld op de website www.dekrachtvanhetkind.nl en zijn opgenomen in de behandelovereenkomst.

Telefonisch overleg (circa 20 minuten per contact) en e-mailcontact zijn inbegrepen bij de begeleiding. Wanneer er meer tijd nodig is, kan er een afspraak worden gemaakt.

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen Praktijk de Kracht van het Kind en de cliënt
 2. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd naar alle redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.
 3. De door Praktijk de Kracht van het Kind aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door de cliënt binnen 30 dagen na datum van de factuur te zijn
 4. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe en nadere ingebrekestelling is vereist en brengt de hulpverlener rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te
 5. Bij niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum kan Praktijk de Kracht van het Kind de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is Praktijk de Kracht van het Kind gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliën
 6. Bij een betalingsachterstand is Praktijk de Kracht van het Kind gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft.

Verplaatsen of afzeggen van een afspraak

Bij verhindering kan een sessie tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen 24 uur worden de kosten voor de afspraak volgens uurtarief in rekening gebracht.

Bij annulering binnen 24 uur in verband met ziekte worden geen kosten in rekening gebracht.

 

 1. Vertrouwelijkheid en privacy

Praktijk “De Kracht van het Kind” verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de begeleidingssessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Praktijk “De Kracht van het Kind” een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WBGO. Het dossier bevat de behandelovereenkomst en aantekeningen van de begeleidingssessies. Praktijk “De Kracht van het Kind” doet haar best om de privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat er zorgvuldig omgegaan wordt met persoonlijke en medische gegevens en Praktijk “De Kracht van het Kind” zorgt draagt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Praktijk “De Kracht van het Kind” voldoet aan de wet A.V.G.

 

 1. Aansprakelijkheid

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering, evenals voor de beslissingen die worden gemaakt door de ouder(s) met betrekking tot zichzelf en het kind.

De aansprakelijkheid van Praktijk “De Kracht van het Kind” is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat is betaald door de ouder(s) aan Praktijk “De Kracht van het Kind” in het kader van de behandelovereenkomst.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Bij een klacht wordt de ouder(s) verzocht om binnen 14 dagen na de situatie contact op te nemen met Praktijk “De Kracht van het Kind”,zodat er een oplossing kan worden gevonden voor de situatie.

U kunt uw klacht ook schriftelijk voorleggen aan de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg.

 

 1. Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.dekrachtvanhetkind.nl

Van toepassing is steeds de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Praktijk “De Kracht van het Kind”.

 

© Praktijk De Kracht van het Kind 2018

Klik hier voor de algemene voorwaarden in PDF (om bijvoorbeeld te printen).

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten